Voor organisaties die zich willen ontwikkelen

Ik werk voor teams, MT’s, directies en organisaties die zich willen ontwikkelen en ondersteuning zoeken bij ‘het gedoe’ dat daarbij komt kijken. Oftewel teams die:

 • De samenwerking willen bespreken en verbeteren;
 • ‘Gedoe’ op tafel willen krijgen (en eraf);
 • Verandering willen vormgeven of vlot trekken;
 • Het team of de organisatie verder willen ontwikkelen;
 • Op zoek zijn naar het juiste organisatiespel of cultuur (en hoe daar te komen);
 • In gesprek willen over de gang van zaken, de toekomst, de organisatie et cetera.

Voor individuen die zich willen ontwikkelen

Ik werk voor leidinggevenden en professionals, die zichzelf willen ontwikkelen om zo beter uit de verf te komen, leiding te geven of samen te werken. Oftewel iemand die:

 • Niet schroomt zichzelf onder de loep te nemen en te blijven ontwikkelen, om zo beter samen te werken, te coachen of leiding te geven;
 • Een stap wil nemen in zijn/haar carrière, maar nog niet weet welke.
Of een vraagstuk heeft zoals bijvoorbeeld:
 • Hoe zich steviger op te stellen of juist minder heftig;
 • Hoe de eigen communicatie te verbeteren of zelf vertrouwen versterken;
 • Hoe een conflict aan te gaan of beter op te lossen;
 • Hoe effectiever leiding te geven of samen te werken.

“We hebben met elkaar een ontwikkeltraject voor het managementteam uitgedacht: een mooie combinatie van teambuilding, koers uitzetten en persoonlijke ontwikkeling. Met het enneagram als life-changing instrument. Ik geniet telkens enorm van het proces en het resultaat en ben zeer onder de indruk van de bijzondere en duurzame transformaties die Jacqueline weet te realiseren.”

“Jacqueline heeft me geholpen inzicht te krijgen in mijn kwaliteiten, valkuilen en allergieën, en deze in de dagelijkse praktijk te herkennen. En – belangrijker nog – ze heeft me geleerd om deze op een positieve en constructieve manier in te zetten. De aangereikte handvatten gebruik ik dagelijks. Ik kan beter onder woorden brengen wat ik wil, kan in communicatie ‘ruis op de lijn’ identificeren en gesprekken adequaat bijsturen. Dat heeft me persoonlijk en professioneel doen groeien. Het is verbluffend hoe ogenschijnlijk minimale aanpassingen leiden tot meer effectiviteit, efficiëntie en welbevinden. Haar stijl ervaar ik als liefdevolle vasthoudendheid, met een enorme bak aan ervaring en een stevige dosis humor.”

Ontwikkeling van organisaties

De meeste organisaties zijn in verandering; de meeste naar een meer flexibele, bottom up (verantwoordelijkheden zo laag mogelijk), resultaat- en klantgerichte organisatie, die in teams, innovatief werkt en maatwerk levert. En – omgekeerd –  probeert af te komen van teveel regels en procedures, inflexibiliteit, top down sturen, kortom bureaucratie. Deze verandering geeft gedoe, veroorzaakt weerstand en vereist fundamenteel andere dingen van leidinggevenden en professionals dan in de “oude” organisaties.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen graag werken en er het beste van willen maken voor zichzelf en de organisatie. Dat weerstand geen onwil is maar bezorgdheid of zelfs angst. En dat in gedoe de energie zit, die de organisatie nodig heeft om in de volgende fase ook succesvol te zijn.

De vier kernpunten in mijn denken over organisaties:

Hoe je met dat gedoe omgaat is essentieel voor het welslagen van de gewenste organisatie.  Wanneer gedoe boven tafel komt is het meestal op te lossen. En komt de energie vrij om de organisatie en de mensen verder te ontwikkelen. Maar wanneer gedoe – bijvoorbeeld in de vorm van weerstand – onder tafel blijft of gehouden wordt of als onwil wordt geduid wordt het erger en moeilijker boven tafel te krijgen.

De wijze waarop je de verandering aanpakt bepaalt het resultaat. Wil je bijvoorbeeld een organisatie, waar de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn belegd, zoek dan een aanpak, waarbij de verantwoordelijkheid voor het proces ook zo laag mogelijk in de organisatie ligt. Doe je dat niet, en val je terug op de oude vertrouwde top down aanpak, dan zal het resultaat een top down organisatie zijn.

We onderkennen in organisaties – en elders – een werkelijkheid op inhoud (regels, procedures, plannen, werkprocessen, strategie, systemen etc), door ons Ratio genoemd (R); en een wereld onder de streep, de wereld van emotie, en relatie, samenwerking, sfeer, cultuur, oud zeer, waardering en gedoe, Emotie of Energie (E) genoemd. Voor het schema klik hier. Niet alleen zit gedoe onder de streep, de essentie van de organisaties waar we zo massaal naar toe bewegen zit ook onder de streep: verantwoordelijkheid, teamwork, elkaar aanspreken etc. Ik kijk in verandering vooral naar de wereld onder de streep, omdat daar de crux van het oplossen van gedoe zit en de crux van het realiseren van de organisaties die we zo graag willen om succesvol te zijn in de ze tijd.

Weten waar je valkuilen zitten. Bijvoorbeeld, wat weerhoudt je om gedoe op tafel te leggen, wat vind jij spannend en wat voor effect heeft dat op anderen. Ten tweede je overtuigingen kennen over mensen (willen ze veranderen of niet?) en bij voorbeeld over weerstand (is het zorg of onwil?) en inzien welk gedoe jij daarmee wellicht – vermoedelijk onbedoeld en onbewust – zelf veroorzaakt. Omdat mensen, die je benadert alsof ze iets niet willen, waarschijnlijk aldus reageren. En zo heb je in feite onwil gecreëerd.

En deze opvattingen ook voor jezelf ter discussie durven stellen.

Ten derde, anderen kennen. Snappen hoe de mensen met wie je werkt (samenwerkt, leiding geeft, coacht) in elkaar zitten en wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen en zo steeds beter samen te werken en presteren.

Tot slot, kennis van organisaties, verandering, groepsdynamica, weerstand en gedoe om zo effectieve interventies in samenwerkingsprocessen, verandering en gedoe te kunnen doen.

Ontwikkeling van individuen

Als gevolg van de veranderende organisaties, zijn leidinggeven en het vak van professionals in verandering. Om plezierig te blijven werken en succesvol te zijn en blijven binnen de organisaties van nu en straks, moeten leidinggevenden en professionals serieus aandacht geven aan hun eigen ontwikkeling .

Ontwikkeling in vier kernpunten:

Dit betekent dat het bij persoonlijke ontwikkeling niet gaat om het aanleren van vaardigheden, maar om het juist en gebalanceerd benutten van de kwaliteiten die je hebt. Hiervoor heb je allereerst diepgaand inzicht nodig in wie je bent, wat je drijft etc.

Wat we onze slechte eigenschappen noemen is veelal een onjuist getimede of teveel van onze kwaliteit. Wanneer we daarop focussen, krijgt de negatieve kant alleen maar meer aandacht. En slaag je er onverhoopt in je slechte eigenschap te onderdrukken of te elimineren, dan ben je ook de kwaliteit kwijt. De vraag is dus veel meer wat we nodig hebben om onze kwaliteiten in balans te krijgen en houden.

Weten hoe je in elkaar zit en dat echt accepteren, ook al heb je er ook last van, is conditio sine qua non. Het oordeel dat velen van ons hebben over zichzelf helpt echt niet.

Het proces van persoonlijke ontwikkeling voert van inzicht in jezelf – je motivaties, je reacties, je overtuigingen – via compassie en acceptatie, naar balans en verandering.

Meer informatie over persoonlijke ontwikkeling vind je ook op: www.enneawise.com

Hoe ik werk met organisaties

 • Door vragen en oefeningen;

  Zodat helder wordt hoe het team of de organisatie nu functioneert en wat gewenst is. Hierbij breng ik ook concepten over organisaties, leidinggeven, samenwerking, gedoe en verandering in.

 • Met behulp van oefeningen en simulaties;

  Met behulp van oefeningen en bijvoorbeeld simulaties maken we het spel in team of organisatie helder.

 • Gedoe op tafel en samenwerken;

  Wanneer we een beeld hebben gemaakt hoe de samenwerking in elkaar zit of welk gedoe er is, help ik om het gedoe uit te spreken en afspraken te maken over de gewenste samenwerking.

 • Door het team zelf een beeld van het eigen functioneren te laten maken.

  Uitgangspunt is steeds dat het team (organisatie, MT, directie) zelf een beeld van het eigen functioneren maakt en bepaalt wat er moet gebeuren. Dit uiteraard binnen kaders van de organisatie. Mijn rol is dus niet om uit te leggen wat er mis is (of goed) maar om een proces te organiseren / regisseren/ faciliteren, die het team in staat stelt om dit te doen.

Hoe ik werk met individuen

 • Een coachingstraject is uiteraard maatwerk;

  Niettemin zijn bepaalde stappen vaak onderdeel van het traject. Mijn rol is om jou te helpen eerlijk en met compassie – waarbij een beetje humor wonderen doet –  naar jezelf te kijken en je proces te helpen vormgeven. Uiteraard help ik je met kennis en kunde om dit te doen. Ook mijn ervaring met zeer uiteenlopende organisaties draagt hier bij.

 • Wat is precies jouw vraag?

  Om daar een scherp beeld van te krijgen zoeken we samen een aantal dingen uit.

 • Wie ben jij?

  Wat zijn je kwaliteiten en valkuilen. Wat drijft en motiveert je? Wat hindert je? Wanneer ben je op je best en wanneer ben je op glad ijs? Ik gebruik hierbij onder andere het enneagram, een model voor het doorgronden (en ontwikkelen) van  je persoonlijkheid.

 • Vanuit welke overtuigingen werk je?

  Het gaat hierbij om opvattingen over mensen en relaties tussen mensen, over leidinggeven, organisaties et cetera, die een rol spelen bij jouw vraag. Is jouw manier van kijken de enige of zijn er alternatieve manieren van kijken? En hoe beïnvloeden die jouw vraag dan vervolgens.

 • We analyseren samen de situaties, die jij lastig vindt of waar je in wilt groeien.

  Concrete voorbeelden uit werk of privé dus. Wat is er nodig in deze situaties anders te functioneren? Het gaat hierbij niet om vaardigheden, maar om het ont-dekken van de kwaliteiten, die je nodig hebt om meer in balans of nog beter uit de verf te komen. Eventueel gebruiken we hierbij mindfulness oefeningen.

Uit deze voorgaande stappen ontstaat inzicht, compassie en rust, die je in staat stellen om de stappen te nemen, die jij wilt.

Wat ik nog meer doe

Ik geef workshops en lezingen, al dan niet incompany, over organisatieverandering, gedoe, leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling. Ik doe dit ook voor AOG, de Baak, Managementboek en Bindje.

Boeken van (onder andere) mijn hand zijn:
Gedoe komt er toch (Scriptum 2005) en Gedoe op tafel (Scriptum 2013).

Mijn achtergrond

Ik studeerde klinische- en organisatiepsychologie (RUU 1985) en behaalde MBA op Nijenrode (1988). Ik ben gecertificeerd Enneagram-docent. Werkervaring in Dijkzigtziekenhuis, Koninklijke Marine en de Cinevideogroep. Zelfstandig sinds 1995.

Als zelfstandig adviseur werk ik voor (delen van) organisaties in zeer uiteenlopende takken van sport, waaronder financiële dienstverlening, advocatuur, kinderopvang, overheid, onderwijsorganisaties, zorg, ziekenhuizen, industrie.

Daarnaast geef ik workshops en lezingen, o.a. AOG, Managementboek, Bindje.

Contact

Jacqueline Jansen
Kerkplein 11
3461 CL Linschoten
+31 (0)348 481 106
+31 (0)6 53 48 99 87

Hiernaast help ik professionals in hun ontwikkeling via Enneawise. Hierover meer op www.enneawise.com

Ik doe dit in samenwerking met Anneke Kamsteeg.

Contact

Jacqueline Jansen
Kerkplein 11
3461 CL Linschoten
+31 (0)348 481 106
+31 (0)6 53 48 99 87

Hiernaast help ik professionals in hun ontwikkeling via Enneawise.
Hierover meer op www.enneawise.com.

Ik doe dit in samenwerking met Anneke Kamsteeg.